Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Angličtina

Angličtina

Kroužek Angličtiny je nadstavba k povinné výuce anglického jazyka na základních školách.

A proč se učit anglicky? Angličtina dnes patří k nejrozšířenějším jazykům na světě a stává se univerzálním jazykem vůbec. Nejen že se anglicky lze dorozumět prakticky kdekoli v zahraničí, ale tento jazyk dominuje například i v počítačovém světě.

Čím lépe budou děti jazyk ovládat, tím více se zvyšují jejich šance na dobré uplatnění na pracovním trhu a otevírají se před nimi i možnosti vycestování do ciziny.

Našim cílem je především zábavné učení angličtiny pomocí anglických písní a her, které jsou vždy přizpůsobeny dané věkové skupině.  Děti také získají schopnost porozumět a ztratí ostych komunikovat. Při hodinách využíváme audiovizuální pomůcky, kvalitní učebnice a komunikace probíhá převážně v anglickém jazyce. 

Naším mottem je, aby se učení angličtiny nestalo povinností, ale zábavou.

Děti se naučí:

  • jazyk, kterým mluví celý svět
  • jazyk internetu
  • gramatiku i užitečná slovíčka
  • pracovat s kvalitními pomůckami a učebnicemi


Délka vyučovací hodiny je 60 minut.

Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče. Zpět do nabídky kroužků

banner 1banner 2banner 3banner 4