Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Flétnička pro nejmenší MŠ

Flétnička pro nejmenší

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili kroužek hry na flétnu. Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů vůbec. Tento kroužek je tedy ideální pro všechny, kteří by hru na nějaký nástroj rádi zkusili. Při hře na flétnu budou děti rozvíjet své hudební, rytmické i harmonické cítění a osvojí si základní znalosti hudební nauky.

Přínosem hry na flétnu je mimo jiné osvojování správného dýchání. Výuka probíhá zábavnou formou tak, aby se hra na flétnu pro děti stala potěšením, neboť je čeká spousta hezkých písniček i doprovodných rytmických cvičení.

Děti se naučí:

•    rozvíjet hudební, rytmické a harmonické cítění

•    základy hry na hudební nástroj

•    správnému dýchání

•    spoustu hezkých písniček i doprovodných cvičení

•    používat kvalitní učebnice a učební pomůcky přizpůsobené věku dětí

 

Vzhledem k charakteru kroužku je délka vyučovací hodiny 30 min.

Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče. 

Zpět do nabídky kroužků

banner 1banner 2banner 3banner 4