cz
Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Futsal

Futsal

Futsal je halová obdoba fotbalu, kde hraje méně hráčů na menší herní ploše, což vyžaduje určitý stupeň obratnosti a vytrvalosti.

Je technicky náročnějším sportem než klasický fotbal, i proto v něm děti více trénují soustředění, správný pohyb a techniku.

Cílem našeho kroužku je rozvíjet u dětí herní činnosti jednotlivce – vedení, ovládání, zpracování míče, ale především předat základní vědomosti o tomto sportu, jako jsou pravidla a taktika. Důraz klademe na osvojení základních tréninkových návyků, na všestranný pohybový rozvoj a především na posílení týmového ducha.

Děti se naučí:

  • Zábavnou formou jeden z nejpopulárnějších sportů na světě.
  • Technicky náročnější odnož fotbalu
  • Hrát na menším hřišti a s menším počtem hráčů
  • Pravidla hry a herní strategii
  • Zlepšit své soustředění a fyzickou kondici


Délka vyučovací hodiny je 60 minut.

Pro navštěvování kroužku nevyžadujeme žádné speciální oblečení, důležité je pouze to, aby se děti cítili pohodlně a nic je neomezovalo v pohybu (tepláky, kraťasy, tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné tenisky.


Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče. Zpět do nabídky kroužků

banner 1banner 2banner 3banner 4