Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Malý zálesák a přírodovědec MŠ

Malý zálesák a přírodovědec

Vážení rodiče,

Tento smysluplný kroužek nabývá v poslední době na své popularitě. Je pro děti poutavý a nabízí mnoho nových poznatků o naši přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. Malí badatelé se dozví nové informace z přírody, říše zvířat nebo vědy. Díky netradičním tématům (zkoumání půdy, meteorologické poznatky, přírodní úkazy atd.) jsou děti podněcovány k přemýšlení o běžných věcech kolem nás.

Děti se učí prostřednictvím bádání a objevů, díky čemuž je tato forma učení pro ně zajímavá. Získané znalosti a dovednosti si děti snadno zapamatují a to díky aktivnímu přístupu učení.


Co vše tento kroužek dětem přinese:

- kreativní přírodní hry a soutěže
- výtvarnou tvorbu z přírodních materiálů
- nové poznatky o lese v souvislostech formou příběhů
- děti si zahrají na  výzkumníky vody a půdy
- dozví se, co je to potravní pyramida
- budou poznávat stromy, keře, květiny a zvířata
- přiblíží si práci lesníků a myslivců
- ve výuce používáme vlastní, kvalitní metodické materiály
- vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

Délka vyučovací hodiny je 45 min.
 
Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.

banner 1banner 2banner 3banner 4