cz
Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Malý zálesák a přírodovědec ZŠ

Malý zálesák a přírodovědec

Vážení rodiče,

Tento smysluplný kroužek nabývá v poslední době na své popularitě. Je pro děti poutavý a nabízí mnoho nových poznatků o naši přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. Malí badatelé se dozví nové informace z přírody, říše zvířat nebo vědy. Díky netradičním tématům (zkoumání půdy, meteorologické poznatky, přírodní úkazy atd.) jsou děti podněcovány k přemýšlení o běžných věcech kolem nás.

Děti se učí prostřednictvím bádání a objevů, díky čemuž je tato forma učení pro ně zajímavá. Získanéznalosti a dovednosti si děti snadno zapamatují a to díky aktivnímu přístupu učení.

Co vše tento kroužek dětem přinese:

- Děti poznají práci lesníků a myslivců
- Zahrají si na výzkumníky vody a půdy
- Proniknou do tajů počasí
- Naučí se různá lesnická měření
- Zjistí mnohé o potravní pyramidě živočichů
- Budou provádět přírodovědná pozorování
- Naučí se poznávat stromy, keře, květiny a zvířata
- ve výuce používáme vlastní, kvalitní metodické materiály
- vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

Délka vyučovací hodiny je 60 min.
 
Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.

banner 1banner 2banner 3banner 4