Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Pro rodiče | Provozní řád

Provozní řád

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, několik minut vašeho času přečtení našeho Provozního řádu. Dozvíte se všechny potřebné informace o průběhu a organizaci našich kroužků. Jestliže budete mít jakékoliv dotazy, nahlédněte do sekce Praktické informace, zde najdete nejčastější otázky a odpovědi, nebo nás kontaktujte.

 • Odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě a taktéž zaplacením kurzovného zákonným zástupcem dítěte se dítě považuje za přihlášené do kroužku naší společnosti.
 • Předběžné přihlášky pro děti ze základních škol jsou k dispozici na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz v sekci Přihláška. Tato přihláška musí být vyplněna a odeslána nejpozději do konce září daného školního roku.
 • Závazné přihlášky pro děti ze základních škol (včetně tohoto provozního řádu) jsou v tištěné podobě k dispozici u našich lektorů přímo v kroužku, jenž navštěvuje vaše dítě. Tuto vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím odevzdejte našim lektorům nejpozději na druhé hodině kroužku vašeho dítěte.
 • Závazné přihlášky pro děti z mateřských škol (včetně tohoto provozního řádu) jsou v tištěné podobě k dispozici v mateřských školách a také u našich lektorů. Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím odevzdejte v mateřské škole třídní učitelce Vašeho dítěte nebo našim lektorům, a to nejpozději do druhé vyučovací hodiny kroužku, který navštěvuje vaše dítě.
 • V případě dodatečného přihlášení je třeba postupovat stejným způsobem popsaným výše a přihlášku odeslat či odevzdat a zaplatit kurzovné před nástupem dítěte do kroužku.
 • Pokud dítě nebude řádně přihlášeno na kroužek, popř. nebude zaplaceno kurzovné, může naše společnost účast dítěte na kroužku odmítnout.
 • Kurzovné za kroužek se hradí v hotovosti přímo našim lektorům na základě příjmového pokladního dokladu.
 • Kurzovné (u některých kroužků včetně materiálu, pomůcek, učebnic atd.) za 1. pololetí musí být zaplaceno nejpozději do 20. října, za 2. pololetí do 15. února následujícího roku.
 • Kurzovné se u většiny kroužků pohybuje v rozmezí od 790 Kč do 890 Kč na jedno školní pololetí (15 lekcí) v závislosti na typu kroužku a daném regionu. U některých kroužků může být kurzovné navýšeno o pronájem prostor. Konkrétní cena je vždy uvedena na plakátech a letácích, které najdete ve své MŠ a ZŠ.
 • U kroužku Keramiky je cena navýšena o 490 Kč za materiál, u kroužku Tvořivých ručiček o 200 Kč, Tvořivé dílny a výroby šperků o 200 Kč, u Kroužku pro kluky o 198 Kč, u Divadelního kroužku o 100 Kč v mateřské škole a 200 Kč na základní škole, u kroužku Vaření a Fotografického kroužku taktéž o 200 Kč, u Novinářského kroužku o 70 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny za jedno školní pololetí (15 lekcí).
 • Učebnici Angličtiny za 198 Kč, noty na kroužek Flétničky za 198 Kč, zobcovou flétnu Yamaha 24b za 249 Kč, hůlku pro mažoretky za 249 Kč, pompony pro roztleskávačky za 198 Kč a florbalovou hokejku za 250 Kč si můžete koupit u nás nebo v obchodech. U kroužku Povídálek je cena navýšena o 198 Kč za podrobné pracovní listy. Tyto pomůcky slouží na celý školní rok.
 • Odesláním přihlášky elektronickou formou nebo odevzdáním podepsané přihlášky v písemné formě a taktéž zaplacením kurzovného prosím stvrzujete, že Vaše dítě, které bude navštěvovat kroužek naší společnosti, je po fyzické a psychické stránce zdrávo a doposud u něj proběhla všechna předepsaná očkování. Rodiči tedy není známa žádná skutečnost, která by bránila účasti dítěte na kroužku či pobytu v dětském kolektivu. Prosíme, abyste lektora informovali v případě jakýchkoliv zdravotních omezení Vašeho dítěte, a to i pokud se komplikace vyskytnou v průběhu školního roku. Učiníme maximum proto, aby se i dítě s jakýmkoliv omezením mohlo kroužku účastnit, avšak pokud účasti zabrání zdravotní stav dítěte, má naše společnost možnost účast dítěte na kroužku odmítnout.
 • Výuka začíná 2. týden v říjnu. O přesném termínu zahájení kroužku budete informování prostřednictvím Vaší MŠ či ZŠ, popř. emailem nebo SMS.
 • V každém školním pololetí je garantováno 15 odučených lekcí, tedy 30 lekcí za celý školní rok. V mateřské škole trvá 1 vyučovací hodina 45 minut, v základní škole 60 minut. Výjimku v mateřské škole tvoří kroužek Flétničky, kde vyučovací hodina trvá 30 minut a kroužek Keramiky, kde vyučovací hodina trvá 60 minut.
 • Každá 15. lekce v obou pololetích je ukázková, kde děti rodičům ukážou, co se naučily.
 • Na základní škole lekce neprobíhají o státních svátcích a o prázdninách. V mateřských školách taktéž neprobíhají lekce o státních svátcích, avšak o prázdninách probíhají dle dohody s vedením mateřské školy.
 • Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 10, lze se však individuálně domluvit na menším počtu.
 • Pokud odpadne lekce z důvodu školních prázdnin, státních svátků nebo z jiného důvodu, budou lekce nahrazeny v červnu.
 • V případě zrušení lekce kvůli ředitelskému volnu či školní akci nemusí naše společnost lekce nahrazovat.
 • Absence dítěte nebude nahrazena ani odečtena z ceny kurzovného. Pokud je však dítě dlouhodobě nemocné (minimálně zamešká 4 lekce po sobě), adekvátní část kurzovného bude převedena do následujícího platebního období. V tomto případě je nutno doložit absenci z důvodu nemoci lékařským potvrzením.
 • Pokud je zrušení lekce zapříčiněno lektorem, nepřesahuje 30 garantovaných lekcí a není zajištěno suplování jiným lektorem, bude hodina nahrazena, popř. bude vrácena částka za odpadlou lekci.
 • Naše společnost může ve výjimečných případech kroužek zrušit, potom bude nabídnut jiný kroužek, popř. vrácena adekvátní část kurzovného.
 • Přihlášením dítěte do kroužku dává zákonný zástupce souhlas k pořízení fotografií a videí z kroužků a jiných akcí výhradně pro propagační účely naší společnosti.
 • Během výuky dítě nesmí nosit žádné šperky, ozdoby a jiné věci (řetízky, náramky, prstýnky, náušnice apod.), které by ohrožovaly jeho zdraví a zdraví ostatních účastníků.
 • U všech pohybových kroužků je třeba, aby dítě mělo už na první hodině oblečení vhodné pro pohybové aktivity, avšak nemáme žádné speciální požadavky. Nutná je však vhodná sportovní obuv, která zabrání riziku uklouznutí.


Děkujeme Vám za projevenou důvěru, které si velmi vážíme.
Budeme se snažit Vaše dítě maximálně rozvíjet a snažit se o spokojenost Vaši i Vašich dětí.


RYTMIK Dětem o.p.s.


Zpět do sekce Pro rodiče

banner 1banner 2banner 3banner 4