Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Roztleskávačky

Roztleskávačky

Kroužek Roztleskávaček je určen všem dívkám, které mají rády pohyb, hudbu a láká je tancovat s pompony a třásněmi.

Zábavnou formou se děti naučí taneční kroky, využijí gymnastické a aerobikové prvky a budou vedeny k týmové  spolupráci. Součástí kroužku je i příprava závěrečného vystoupení na ukázkovou hodinu pro rodiče. Efektivním a hravým způsobem se u dětí rozvíjí cit pro rytmus a prostorové vnímání.

Co vše tento kroužek dětem přinese:

  • naučí se jednoduché gymnastické prvky a různé sestavy
  • díky pohybu se učí vnímat prostor kolem sebe a zdokonalují své koordinační schopnosti a rytmické cítění
  • kroužek přispívá ke správnému držení těla a ke zlepšení fyzické kondice 
  • je to velmi energický a týmový druh sportu, který je v dnešní době populární
  • kroužek je vždy přizpůsoben věku dítěte a jeho pohybovým dovednostem
  • do celkové koncepce výuky zahrnujeme rozcvičky, sportovní hry a na závěr hodiny i relaxační prvky
  • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily
  • dívky se také seznámí s prvky, jako jsou skoky, výkopy a pokřiky

Délka vyučovací hodiny je 60 min.

Pro navštěvování kroužku nevyžadujeme žádné speciální oblečení, důležité je pouze to, aby se děti cítili pohodlně a nic je neomezovalo v pohybu (sukně, elasťáky, tepláky, tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné tenisky.

Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.

banner 1banner 2banner 3banner 4