Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Taneční pro žáky 8. a 9. tříd

Taneční pro žáky 8. a 9. tříd

Tanec je nejen výborný prostředek k seznamování a navazování komunikace, ale zvládnutí tanečních pohybů přinese žákům i více jistoty v různých společenských situacích.

V kurzu Tanečních pro 8. a 9. třídy se žáci seznámí s různými druhy společenských tanců, jako jsou cha-cha, jive, waltz, tango, foxtrot, valčík, polka, blues apod. Nebude chybět ani oblíbená salsa. Zpestřením jsou diskotékové tance, country tance a tance k pobavení.

Do výukového programu je zařazená i společenská etiketa, která je jeho důležitou součástí. Žáci tyto informace ve svém životě jistě mnohokrát využijí. Po tomto kurzu Vaše děti určitě zazáří v tanečních na střední škole.

Tanec rozvíjí pohybovou koordinaci, muzikálnost a prostorové vnímání. Při výuce klademe důraz na správné držení těla a technické provedení prvků.

Výuka probíhá v párech a není vyžadován společenský oděv (vhodné je všední oblečení, ve kterém lze pohodlně tancovat).

Žáci se naučí:

  • Různé společenské tance – waltz, foxtrot, tango, valčík, polka, cha-cha, jive, blues a další
  • Nebude chybět ani oblíbená salsa
  • Vnímat rytmus
  • Vylepšit své držení těla
  • Co je společenská etiketa a jak se hodit do gala
  • Zjistí, že tanec je výborný prostředek k seznamování a navazování komunikace
  • Prostorovému vnímání


Délka vyučovací hodiny je 60 minut.


Na závěr kurzu bude připravena ukázková hodina pro rodiče. 


Zpět do nabídky kroužků

banner 1banner 2banner 3banner 4