Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Vědecký kroužek

Vědecký kroužek

Vědecký kroužek přináší plno zajímavých a netradičních pokusů, které rozvíjí u dětí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled, a zároveň naplní jejich zvídavost. Cílem kroužku je děti seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů z oblasti fyziky, přírodovědy, geologie nebo chemie.

Věda pomáhá dětem objevovat kouzlo světa hravým a dobrodružným způsobem. Každou hodinu má lektor připravenou tematicky podle našich kvalitních metodických materiálu.

Co vše tento kroužek dětem přinese:

  • cílem kroužku je děti seznámit s přírodovědnými, fyzikálními a chemickými pokusy
  • snažíme se dětem přiblížit tento kroužek jako zábavný a dobrodružný
  • děti se učí základní postupy práce u jednotlivých pokusů
  • ve výuce používáme vlastní, kvalitní metodické materiály
  • děti se pomocí pokusů naučí nejen objevovat, ale také prohlubovat své chápání
  • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

Délka vyučovací hodiny je 60 min.

 

Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče.

banner 1banner 2banner 3banner 4