cz
Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Tábory | Zdravotni péče a bezpečnost

Zdravotní péče a bezpečnost Vašich dětí

Každá zábava musí být v první řadě bezpečná a my se tím samozřejmě při přípravě i v průběhu tábora řídíme.

Vše začíná už výběrem vedoucích a lektorů. Ti u nás musí projít několika koly přijímacího řízení. V průměru přijímáme jednoho uchazeče z 15 kandidátů. Většina vedoucích je již však našimi dlouhodobými lektory.

Program tábora Ubytování a strava Základní informace a cena
Seznam věcí na tábor Poprvé na táboře Zdravotní péče a bezpečnost
Dokumenty ke stažení Kontakt Přihláška na tábor

 

Vedoucí se účastní školení o zásadách bezpečnosti práce s dětmi, o právech dětí i o organizačních záležitostech.
Všichni naši vedoucí jsou bezúhonní a zdravotně způsobilí pro práci s dětmi, což nám dokládají výpisem z rejstříků trestů a potvrzením od lékaře.
Snažíme se, aby náplň tábora byla pro děti opravdu zábavná a samozřejmě bezpečná. Provádíme proto i kontrolu vedoucích v oddíle v průběhu celého tábora.

Aktivity na táboře jsou vždy přizpůsobeny věku dětí.

Dbáme na to, aby děti měly vždy vhodné oblečení a vybavení. Pokud je zapotřebí, spolehlivost a kvalitu uchazečů na pozici vedoucího si ověřujeme u předchozích zaměstnavatelů.

 

Vážení rodiče, uvědomujeme si, že nám svěřujete to nejcennější, co máte. Není přece nic cennějšího a nemilujeme nikoho více, než naše děti.
Pokud se rozhodnete pro náš tábor, již teď vám velmi děkujeme za důvěru, kterou nám tímto projevujete.

Zdravotní péče

Po celou dobu je na táboře přítomen kvalifikovaný zdravotník, který se individuálně seznámí s dítětem a jeho zdravotním stavem.

Zdravotník také zajišťuje podrobnou zdravotnickou evidenci, tzv. Zdravotní kartu. Pozorně si přečte zdravotní posudek od lékaře u všech dětí a zjistí případná zdravotní omezení. Veškeré informace předá oddílovému vedoucímu vašeho dítěte. Také dohlédne na to, aby byly dítěti podány v danou dobu jeho léky.

V případě větších problémů ošetří dítě dětský lékař v místě pobytu. Vždy je na táboře k dispozici služební vozidlo. Pokud by se cokoli stalo, vždy Vás budeme před návštěvou lékaře informovat.

U našeho zdravotníka se můžete kdykoliv informovat na zdravotní stav svých dětí. Táborové středisko je samozřejmě vybaveno ošetřovnou, kde se děti v případě potíží léčí pod dohledem zdravotníka, aby se co nejdřív mohly zase zapojit do kolektivu a užívat si táborový program.

Při odjezdu na tábor máte možnost se seznámit přímo se zdravotníkem a společně probrat vše potřebné ohledně zdravotního stavu Vašeho dítěte.


Úrazy

Jsme si vědomi toho, že vždy existuje riziko úrazu. Ze všech sil, se jim snažíme předcházet a myslíme na preventivní opatření.

Naši vedoucí na děti neustále dohlížejí. Hry a činnosti jsou přizpůsobeny nejen věku dětí, ale také dalším okolnostem a prostředí, ať co nejvíce předejdeme riziku úrazu. Jakékoliv eventuální riziko úrazu nikdy nepodceňujeme, a proto na začátku tábora všechny děti upozorníme na možná rizika a vysvětlíme si stanovená pravidla chování na táboře (táborový řád), která musí děti během pobytu dodržovat.


Koupání

Od Vás, rodičů, vždy zjišťujeme skutečné plavecké dovednosti dětí. Respektujeme všechna pravidla ohledně bezpečného koupání. Děti se koupou vždy jen se svolením a pod dozorem vedoucích. Opět děti instruujeme, co smí a co nesmí a předcházíme možnému riziku.

 

Při koupání jsou vždy vedoucí s dětmi ve vodě a další vedoucí na břehu, aby na vše dohlíželi, tak trochu „s nadhledem“.

Plně si uvědomujeme, že koupání patří mezi rizikové činnosti a přistupujeme k tomu velmi zodpovědně.


banner 1banner 2banner 3banner 4