Nacházíte se v sekci: Úvodní stránka | Zvídavý historik a archeolog

Zvídavý historik a archeolog

Kroužek Zvídavý historik a archeolog nadchne všechny bádavé děti, které zajímají dějiny lidstva a lidské kultury.

Děti se zde dozvědí zajímavosti z naší historie, včetně poutavých legend a pověstí, seznámí se s archeologickými vykopávkami a zachovanými lidskými výtvory z dob minulých, zejména pak z období pravěku, starověku a středověku.

Žáci zde rovněž získají povědomí o postupech a metodách archeologického výzkumu. V rámci kroužku lze uspořádat různé exkurze na archeologicky významná místa a naleziště.

Zpět do nabídky kroužků

banner 1banner 2banner 3banner 4