Přihláška na kroužek Rytmik


ZŠ Křtiny | ZŠ | Jihomoravský kraj

Sportovní kroužek (1. st.) (1. pololetí) Cena kroužku: 1 350 Kč
Cena materiálu: 0 Kč

Informace o dítěti

*
*
*
*

Kontaktní údaje na objednávajícího rodiče

Popř. jiného zákonného zástupce dítěte.

*
*
*
*
*
*

Kontakt na druhého rodiče


Doplňující informace

*

Všeobecné smluvní podmínky

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami společnosti EDUmix, z.s, IČO: 09172327, provozující činnost pod značkou RYTMIK, včetně ceny zájmového kroužků i veškerých dalších příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.


Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí této přihlášky. Naleznete je zde .

*) takto označené položky, prosím, vyplňte.