Přihláška na kroužek Rytmik


RC Klíček | MŠ | Středočeský kraj

Angličtina v pohybu aneb učíme se anglicky hravě (1. pololetí)

Cena kroužku: 1 380 Kč
Cena materiálu: 0 Kč
Cena pomůcek: 290 Kč (Učebnice angličtiny)

Informace o dítěti

*
*
*

Kontaktní údaje na objednávajícího rodiče

Popř. jiného zákonného zástupce dítěte.

*
*
*
*
*
*

Kontakt na druhého rodiče


Doplňující informace

*

Všeobecné smluvní podmínky

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti RYTMIK Dětem o.p.s., včetně ceny zájmových kroužků i veškerých dalších příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.


Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí této přihlášky. Naleznete je zde .

*) takto označené položky, prosím, vyplňte.