Bezpečnost a zdraví Vašich dětí

 

Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě. Tuto skutečnost berou na vědomí všichni naši vedoucí a lektoři. Zábava a legrace samozřejmě nesmí scházet, ale naše veškeré aktivity a činnosti důkladně plánujeme tak, abychom předešli úrazům či zraněním. Velmi pečlivě proto vybíráme tým lidí, kteří se tábora zúčastní

Personál se účastní školení o zásadách bezpečnosti práce s dětmi, o právech dětí i o organizačních záležitostech. Všichni naši vedoucí jsou bezúhonní a zdravotně způsobilí pro práci s dětmi, což nám dokládají výpisem z rejstříků trestů a potvrzením od lékaře.

 

 

Aktivity na táboře jsou vždy přizpůsobeny věku a schopnostem dětí. Dbáme na to, aby děti měly vždy vhodné oblečení a obuv vzhledem k počasí a činnosti. Samozřejmostí je pro nás dohlédnout na správnou a pravidelnou hygienu rukou a především na pravidelný pitný režim.

Úrazům se snažíme maximálně předcházet. Vedoucí a lektoři mají stálý a nepřetržitý dohled nad dětmi. Hned první den tábora jsou všechny děti poučeny o pravidlech chování na táboře. Jsou seznámeny s pravidly chování a bezpečnosti. Děti jsou obeznámeny s povinností jakýkoliv případný úraz neprodleně hlásit svému vedoucímu.

Co se týče případného pobytu na koupališti či u jiných vodních ploch, děti se koupou vždy jen se svolením a pod dozorem vedoucích. Samotné děti jsou opět poučení o bezpečném chování po dobu koupání. Při koupání jsou vždy vedoucí s dětmi ve vodě a další vedoucí na břehu.

Úrazové pojištění dětí není zahrnuto v ceně tábora. Záleží na Vás rodičích, zda dětem budete chtít sjednat úrazové pojištění.