Bezpečnost Vašich dětí

Každá zábava musí být v první řadě bezpečná a my se tím samozřejmě při přípravě i v průběhu kroužků řídíme.

Vše začíná už výběrem lektorů, kteří kroužky vedou. Lektoři u nás musí projít několika koly přijímacího řízení. V průměru přijímáme jednoho uchazeče z 15 kandidátů.

Lektoři se účastní  školení o zásadách bezpečnosti práce s dětmi, o právech dětí i o organizačních věcech. Všichni naši lektoři jsou bezúhonní a zdravotně způsobilí pro práci s dětmi, což nám dokládají výpisem z rejstříků trestů a potvrzením od lékaře.

Snažíme se, aby náplň kroužků byla pro děti opravdu zábavná a samozřejmě bezpečná. Provádíme proto i kontrolu lektorů formou hospitace na kroužku.

Aktivity na kroužcích jsou vždy přizpůsobeny věku dětí. Dbáme na to, aby děti na kroužku měly vždy vhodné oblečení a vybavení.

Po celou dobu kroužku jsou děti pod dohledem lektora. V případě kroužků v MŠ si lektor vyzvedne děti od paní učitelky a potom je předá zpět paní učitelce nebo rodičům. Obdobně je tomu i na kroužcích v ZŠ.
Pokud děti navštěvují družinu, vyzvedne si je lektor od paní učitelek a po skončení výuky je vrátí zpět paní učitelce nebo přímo rodičům.

Pokud je zapotřebí, spolehlivost a kvalitu uchazečů na pozici lektora si ověřujeme u předchozích zaměstnavatelů.

Pro všechny případy máme pojištění.