Základní info

 

Místo konání a termín tábora

Konkrétní místo a termín konání našich příměstských táborů naleznete v sekci přihláška. Po výběru Vašeho kraje a okresu se Vám zobrazí lokality a termíny, ve kterých probíhají naše tábory. Více v přihlášce.

Délka turnusů, harmonogram dne a věk dětí

Náš tábor probíhá standardně od pondělí do pátku (5 dní) a je určen pro děti od 6 do 15 let.

(Po domluvě mohou tábor navštěvovat také děti mladší.)

Děti se scházejí v ranních hodinách od 7.00 do 9.00 hod. a rodiče si mohou děti odpoledne vyzvedávat mezi 16 a 17 hod. Konkrétní časy začátku a konce harmonogramu dne se liší dle místa konání tábora a opět je naleznete v sekci přihláška po výběru Vašeho kraje a okresu.

 

Cena tábora

Cena tábora se liší dle konkrétního typu tábora a lokality, ve které tábor probíhá. Konkrétní ceny opět naleznete u každého jednotlivého turnusu v sekci přihláška.

 

Sleva pro sourozence

Pokud se tábora účastní sourozenci, činí sleva 100 Kč za každé dítě.

 

Dopolední aktivity:

Očekáváte, že se vaše dítě na táboře něco nového naučí a to nejlépe formou zábavy? Dopolední aktivity našich příměstských táborů jsou rozmanité a zároveň přístupné všem dětem. Děti si mohou kteroukoli dopolední aktivitu vyzkoušet a zjistit tak, co je baví nejvíce. V těchto dopoledních činnostech pracují děti v menších skupinách, kde na ně lektoři mají dostatek prostoru a času pro realizaci konkrétního typu aktivity. Dětem je zde věnován obzvlášť individuální přístup. Nabízíme čtyři typy dopoledních aktivit zaměřené různými směry a to Tvořivé dílny, Sportovní aktivity, Tanec a Vědecké pokusy. Více informací naleznete v sekci ,,dopolední aktivity“.

 

Naše doporučení:

Můžete také získat příspěvek pro úhradu tábora! Některé zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé, odbory apod., poskytují příspěvek na dětské akce, např. z fondu FKSP a to až do celkové výše tábora. Zeptejte se Vašeho zaměstnavatele, odborů, zdravotní pojišťovny apod.

 

Co je zahrnuto v ceně tábora?

Cena u většiny táborů zahrnuje dopolední i odpolední svačinu, oběd, pitný režim po celý den, program tábora, veškerý výchovný i pečující personál, veškerý materiál, dekorace a rekvizity, odměny pro děti, apod. Tyto podmínky se však v některých případech mohou lišit dle jednotlivých regionů. Bližší informace naleznete ve Všeobecných podmínkách u konkrétního regionu.

 

Co naopak v ceně zahrnuto není?

V ceně není zahrnuto úrazové pojištění a příplatkové aktivity (např. koupaliště, lanové centrum, Laser game apod.) Tyto podmínky se však v některých případech taktéž mohou lišit dle jednotlivých regionů. Bližší informace naleznete ve Všeobecných podmínkách u konkrétního regionu.