Praktické informace

Připravili jsme pro vás přehled nejčastějších otázek a odpovědí, které se vztahují k činnosti a nabídce kroužků naší společnosti. Pokud zde nenajdete odpověď či budete potřebovat detailnější vysvětlení, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se snažit vám odpovědět co nejdříve.

Jak mohu přihlásit své dítě?

Vyplňte prosím elektronickou přihlášku na našich webových stránkách v sekci přihláška. Na první vyučovací hodině pak prosím odevzdejte lektorovi přihlášku v papírové formě, kterou Vám zašleme na Vaši emailovou adresu.
 

Je možné dítě přihlásit do kroužku v průběhu roku?

Ano. Vaše dítě se může do kroužku přihlásit kdykoliv během školního roku, kdy kroužek probíhá. V případě většího počtu zameškaných hodin je samozřejmostí upravení ceny kurzovného
 

Kde a v jakých časech výuka probíhá?

Výuka probíhá vždy v prostorách MŠ či ZŠ. Zda je to tělocvična či třída, závisí na typu kroužku. Časy kroužků se v mateřských školách liší dle potřeb konkrétní mateřské školy a přání vedení školky. Kroužky probíhají tak, aby nenarušovaly vlastní program školky. V ZŠ se čas přizpůsobuje dle rozvrhu dětí tak, aby nikde nemusely zbytečně dlouho čekat a kroužek navazoval na vyučování.

Konkrétní informace o kroužku včetně termínu výuky se včas dozvíte na začátku školního roku prostřednictvím vaší mateřské či základní školy.
 

Kdy kroužek začíná a kdy končí?

Naše kroužky začínají vždy 2. týden v říjnu a v každém pololetí garantujeme odučených 13 lekcí. V závislosti na prázdninách státních svátcích kroužky končí odlišně, nejpozději však v půlce června.
 

Jak dlouho trvají výukové lekce?

V MŠ trvá jedna lekce 45 minut, v ŽŠ 60 minut.
 

Kolik lekcí je v jednom pololetí?

V každém pololetí garantujeme odučení 13 lekcí.
 

Od kolika let se kroužky doporučují?

Věková hranice není učená. Necháváme na úsudku Vás rodičů, zda dítě do kroužku přihlásíte. Vývoj každého dítěte je odlišný. Vy jste těmi, kteří je znají nejlépe.
 

Jaký je minimální a maximální počet dětí v kroužku?

Minimální počet dětí pro otevření kroužků je 10 dětí. Počet lze snížit po individuální domluvě s vedením školy. Maximální počet dětí ve skupině závisí na typu kroužku a také zda kroužek probíhá v mateřské či základní škole. Pokud je počet dětí v jedné skupině velký, vždy děti rozdělíme do dvou skupinek, aby výuka mohla probíhat kvalitně.
 

Kdy a jak se dozvím, že je dostatečný počet přihlášených dětí a kroužek se otevře?

O otevření kroužku Vás budeme informovat ve druhé polovině září emailem, popř. formou SMS.

Pokud se ve Vaší MŠ či ZŠ neotevře kroužek, do kterého jste přihlásili Vaše dítě, a na stejné škole bude probíhat kroužek jiný, budete o tom informování a Vaše dítě může v případě zájmu navštěvovat jiný kroužek.

Na koho se obrátit v případě….. (problému, přihlášení, odhlášení, dotazu atd.)?
V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte koordinátorku pro příslušný region. Přehled koordinátorek a kontakty na ně najdete zde na webových stránkách v sekci kontakty.
 

Komu mohu v případě nespokojenosti zavolat nebo předat zpětnou vazbu?

V případě nespokojenosti, která se týká kroužku či lektora, kontaktujte příslušnou koordinátorku. Pokud se Vaše nespokojenost týká koordinátorky, kontaktujte naší kontrolórku kvality. Kontakt na ni najdete také v sekci kontakty.
 

Může dítě chodit do kroužku, když nepochází z MŠ či ZŠ, kde kroužek probíhá?

Může, pokud s tím bude souhlasit pan/í ředitel/ka MŠ či ZŠ, ve které kroužek probíhá. Pokud by Vaše dítě mělo zájem chodit do kroužku, který neprobíhá přímo v jeho škole, tak nás prosím kontaktujte, pokusíme se domluvit s vedením MŠ či ZŠ, ve které kroužek probíhá.
 

Kde lektor dítě vyzvedne a kam vrátí?

V mateřské škole si Lektor děti vždy vyzvedne od paní učitelek a po skončení kroužku je vrací zpět paním učitelkám, nebo je předá přímo rodičům.

V základní škole si před kroužkem lektor vyzvedne děti z družiny či na předem smluveném místě (většinou před budovou ZŠ). Po skončení kroužku si děti vyzvednou rodiče, nebo odcházejí domů samy, popř. po domluvě lektor předá děti zpět paním vychovatelkám do družiny.
 

Jaké jsou ceny kroužků?

Výše příspěvku (kurzovného) závisí na typu kroužku a daném regionu. U některých kroužků může být příspěvek na kroužek (kurzovné) navýšen o pronájem prostor. Konkrétní cena je vždy uvedena na plakátech a letácích, které najdete ve své MŠ a ZŠ. Taktéž je cena konkrétního kroužku uvedena na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz v sekci Přihláška.


Co když odpadne lekce?

V případě zrušení lekce kvůli ředitelskému volnu či školní akci nemusí naše společnost lekce nahrazovat, avšak ve většině případů kroužky nahrazujeme.  Pokud je zrušení lekce zapříčiněno lektorem, nepřesahuje 26 garantovaných lekcí a není zajištěno suplování jiným lektorem, bude hodina nahrazena.


Jaké oblečení je vhodné do pohybových kroužků?

Na oblečení do pohybových kroužků nemáme žádné speciální požadavky. Oblečení by mělo být sportovní a pohodlné tak, aby se v něm dítě cítilo dobře.. To stejné platí o obuvi.
 

Jaké oblečení je vhodné do kreativních kroužků (kroužek vaření, keramika, tvořivé ručičky apod.)?

Na kreativní kroužky také nemáme žádné speciální požadavky. Doporučujeme, aby si děti nosily například starou košili či zástěru, aby si neumazaly své oblečení.
 

Probíhají kroužky o prázdninách či státních svátcích?

Na základní škole lekce neprobíhají o státních svátcích a o prázdninách. V mateřských školách taktéž neprobíhají lekce o státních svátcích, avšak o prázdninách probíhají dle dohody s vedením mateřské školy.

Může dítě nosit na hodinu nějaké šperky, hodinky apod.?

Pro větší bezpečí Vašich i ostatních dětí prosíme, aby se žádné šperky na kroužky nenosily. Případně aby je děti před kroužek sundaly.