Nabídka kroužků pro MŠ

Nabídka kroužků pro ZŠ

Naše kroužky

Naším cílem je připravit dětem kvalitní zábavu, při které se budou moci realizovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Společně s našimi vyškolenými lektory si vyzkouší základy různých sportů, tance, hudby, výtvarných činností, cizích jazyků nebo nahlédnou do prostředí nejrůznějších profesí.

Témata kroužků připravujeme tak, aby si každé dítě našlo aktivitu jemu blízkou. Protože nám jde především o to, aby se děti bavily a poznaly nové věci, reagujeme na podněty od škol a Vás rodičů.
 

Přehled všech našich aktivit naleznete v sekci Nabídka kroužků pro MŠ a Nabídka kroužků pro ZŠ.