Rytmik kroužky pro děti poděkování

Děkujeme

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo se spolu s námi na realizaci kroužků podílí.

Děkujeme ředitelkám a ředitelům za příjemnou spolupráci, vstřícnost a ochotu.

Náš dík patří samozřejmě i učitelkám, učitelům, vychovatelkám a dalším, kteří nám při organizaci kroužků pomáhají.

Děkujeme také rodičům, že posílají své děti na naše kroužky. Projevená důvěra nám dává novou energii a je pro nás tím největším závazkem, abychom kroužky dále zdokonalovali a vymýšleli nové aktivity.

Velké díky patří i našim lektorům, kteří do své práce dávají maximum a obětavě připravují dětem zábavný program. Je nám ctí, že jsme ve vás našli silné spojence a můžeme společně organizovat zábavu pro děti.  

Obrovské díky patří i dětem. Právě děti jsou naší velkou inspirací a pomáhají nám k dalšímu rozvoji! Učíme se od nich každý den! Jejich spokojenost je u nás na prvním místě.

Děkujeme vám za vše a slibujeme, že se budeme i nadále snažit být vám těmi nejlepšími společníky při přípravě smysluplných aktivit pro děti! Bez vás by naše práce nemohla vůbec být realizována.