Poučení o ochraně osobních údajů

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům a jak je uchováváme?

Pokud jste registrovali vaše dítě na některý z kroužků, kurzů či táborů pořádaných naší společností, pak jste nám poskytli osobní údaje vašeho dítěte, případně vaše, kdy ve vztahu k získání, shromažďování a dalšímu nakládání s těmito osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto osobním údajům mají přístup také zaměstnanci naší společnosti (případně lektoři vašeho konkrétního kurzu, pokud evidují docházku), kteří vás tak mohou informovat o případných změnách v konání kurzu, náhradách atd.
 

Níže zmiňujeme, jak s vašimi údaji nakládáme

Pokud po vás žádáme vaše osobní, kontaktní či jiné údaje přímo v našich prostorách (např. při vyplňování prezenčních listin), je to za těchto okolností a z následujících důvodů:

  • V případě, že vaše dítě navštěvuje nějaký kroužek, hlídání, tábor a jiné aktivity, potřebujeme kontakt na vás, jako na rodiče (pro všechny případy) a znát zdravotní stav dítěte, abychom jej mohli zohlednit a mít jej na mysli u konkrétních aktivit.
  • U jednotlivých kroužků, kurzů a táborů evidujeme, kdo je navštěvuje, kdy současně arch se záznamem návštěvníků – prezenční listina - na kterém evidujeme i provedené platby, slouží jako podklad ke zpracování v rámci našeho účetnictví
  • Během kroužků, kurzů a příměstských táborů evidujeme časy příchodu i odchodu dítěte, vy jako rodiče a my jako pečovatelé a lektoři během předávání dětí takto potvrzujeme, že dítě jsme v daný čas předali či převzali v pořádku.
  • Na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz a dále také na sociálních sítích (Facebook) jsou zveřejňovány vybrané fotografie z kurzů a akcí pro veřejnost, a to za účelem propagace a ve vybraných případech také plnění našich povinností v rámci naplňování cílů vybraných projektů, z nichž získáváme finance na aktivity, které vám přinášíme. No a samozřejmě vám také fotky přinášíme proto, že se o ně s vámi chceme podělit.
    I ve vztahu k pořizování a uveřejňování pořízených fotografií na uvedených webových stránkách a sociálních sítích nám podpisem závazné přihlášky dáváte svůj souhlas, který můžete kdykoliv výslovně písemně odvolat;
  • Údaje o vás a vašich dětech potřebujeme znát a evidovat v případě, že dojde k nějakému úrazu během pobytu vás/dítěte po dobu trvání kroužku, kurzu, případně tábora, údaje potřebujeme pro následnou komunikaci s pojišťovnou a evidenci v knize úrazů, pokud k tomuto úrazu dojde v místě naší provozovny či v době, kdy jsou děti svěřeny našemu dohledu a dozoru.
  • Informace o účasti na konkrétních akcích ve vybraných případech evidujeme také za účelem splnění podmínky uchování informací v rámci konkrétních projektů (vždy se můžete doplňující informací dočíst přímo na konkrétní prezenční listině či na našich webových stránkách).

Rádi bychom zdůraznili, že o vaše osobní údaje a osobní údaje vašich dětí se staráme s náležitou péčí, nepředáváme je bezdůvodně třetím stranám (nadace, nadační fondy a jiné organizace či instituce podporující finančně či jinak naši činnost jsme povinni informovat o průběhu konkrétních projektů) a že vaše data, která jsou díky moderních technologiím zabezpečena, jak jen to je možné, uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy a veškerou platnou legislativou.

 

Odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě dáváte současně naší společnosti souhlas se získáním, shromažďováním, uchováváním a případně dalším poskytováním – bude-li ho nezbytně třeba – osobních údajů týkajících se vás a vašich dětí v souvislosti s jejich účastí na kroužcích, kurzech a táborech pořádaných naší společností, kdy těmito osobními údaji jsou údaje o jménu, příjmení, věku, místě bydliště, tel.čísle, zdravotním stavu, ZŠ či MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje, včetně těchto osobních údajů vztahujících se k vám, jako rodičům dítěte, kdy tímto nám současně dáváte souhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií vašich dětí pro účely jejich prezentace na webových stránkách naší společnosti a výše uvedených
sociálních sítích.