Rytmik kroužky pro děti pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Děti jsou naše budoucnost. My se je snažíme rozvíjet a přinášet jim zábavu, ale dobře víme, že je třeba se zapojit i do jiných oblastí. Rozhodli jsme se proto podpořit i další organizace, které pomáhají nejen dětem.

V České republice i mimo ni působí mnoho nadací a dobročinných spolků, jejichž práce si vážíme a které bychom rádi podpořili. Ovšem není to úplně v našich silách. Rozhodli jsme se proto pravidelně přispívat alespoň dvěma nadacím, které chceme podpořit více.

Podporujeme nadační fond DOBRÝ ANDĚL, který pomáhá finančními příspěvky rodinám s dětmi, které se dostaly do tíživé životní situace kvůli onkologickým či jiným závažným a život ohrožujícím onemocněním.

Jedním z důvodů, proč jsme si vybrali DOBRÉHO ANDĚLA je, že veškeré příspěvky budou odeslány potřebným rodinám do posledního haléře.

Veškeré provozní náklady nadačního fondu jsou hrazeny ze soukromých financí jeho zakladatelů a dalších filantropů.

Navíc vždy přesně víme, komu pomáháme. Máme automatický přístup na náš Andělský účet, kde si můžeme kdykoli najít, komu náš konkrétní příspěvek pomohl a také si přečíst životní příběhy rodin, kterým pomáháme.
Více o činnosti nadace najdete na www.dobryandel.cz.

Podporujeme také neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem, která již od roku 2006 realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.

Prostřednictvím akcí se organizace snaží v dětech probudit zájem o čtení, které je pro ně velmi důležité. Vždyť právě čtení učí děti lépe se vyjadřovat, z knížek je možné čerpat plno zajímavých informací a navíc si děti při čtení rozvíjí fantazii.

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.  My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

Tento projekt jsme si vybrali hlavně z toho důvodu, že i my se v rámci našich kroužků setkáváme s tím, že jsou mnoha dětem knížky cizí. Chceme se proto zapojit do činnosti, která pomáhá dětem najít cestu zpět k úžasnému a užitečnému světu knížek. Věříme, že čtení může dětem pomoci v rozvoji a tak i v budoucím životě!
Více o činnosti organizace na www.celeceskoctedetem.cz.

Věříme, že práce těchto organizací má smysl a velký přínos pro děti a celou společnost. I každý z vás může na činnost organizací přispět jakoukoliv částkou nebo i jinou formou. Na oficiálních stránkách těchto organizací najdete všechny potřebné informace.