O našich táborech

 

Kdo jsme?

Dovolte, abychom se Vám představili. Jsme společnost Rytmik a již od roku 1997 organizuje zájmové kroužky a tábory pro děti. Velmi neradi se nudíme a máme chuť a potřebu stále vytvářet kreativní a podnětné prostředí pro rozvoj dětí. Pořádání příměstských táborů nás velmi baví a naplňuje.

Naše tábory nabízí profesionalitu, serióznost a vstřícnost. Vaše spokojenost a vaše projevena důvěra je pro nás na prvním místě.

 

Tvorba programu

Tvorba programů, vymýšlení zábavných her a aktivit různého zaměření, to vše tvoříme již dlouho před realizací tábora samotného. Snažíme se vytvořit program co nejpestřejší a nejrozmanitější. To vše tak, ať si přijde na své každé dítě. Prostřednictvím zábavy a radosti se snažíme naplnit potřeby a zájmy dětí. Veškeré činnosti a aktivity jsou přizpůsobeny nejen věku, ale především schopnostem a dovednostem každého dítěte.

 

Zkušenosti

Za naší činností stojí praxe a zkušenosti práce s dětmi. K výběru vedoucích a lektorů přistupujeme velmi pečlivě. Naši vedoucí a lektoři projdou několika koly pohovorů a školeními. Na základě jejich profesionality a pěkného přístupu k dětem, můžeme nabídnout kvalitu, serióznost, spolehlivost a vstřícnost. Vybíráme tedy vedoucí tábora a lektory především takové, kteří mají opravdový vztah k dětem. Umí děti pochopit, jsou k nim empatičtí a milí.

 

Proč to děláme?

Chceme, aby jste se Vy jako rodiče cítili co nejkomfortněji. Aby jste nám Vaše děti předávali s plnou důvěrou a klidem. Našim úkolem je dětem pomáhat rozvíjet jejich osobnost, dovednosti, kreativitu, logické myšlení, zručnost i týmového ducha. Chceme, aby si děti tábor užívaly a strávily čas společně s námi co nejlépe a nejkvalitněji. Nadšení, zájem a spokojenost dětí nám přináší energii a zároveň pro nás znamená velkou motivaci. O Vaše děti se postaráme s nejvyšší péči a profesionalitou.