Malý zálesák a přírodovědec

Vážení rodiče,

Tento smysluplný kroužek nabývá v poslední době na své popularitě. Je pro děti poutavý a nabízí mnoho nových poznatků o naši přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. Malí badatelé se dozví nové informace z přírody, říše zvířat nebo vědy. Díky netradičním tématům (zkoumání půdy, meteorologické poznatky, přírodní úkazy atd.) jsou děti podněcovány k přemýšlení o běžných věcech kolem nás.

Děti se učí prostřednictvím bádání a objevů, díky čemuž je tato forma učení pro ně zajímavá. Získané znalosti a dovednosti si děti snadno zapamatují a to díky aktivnímu přístupu učení.

 

Co vše tento kroužek dětem přinese:

  • kreativní přírodní hry a soutěže
  • výtvarnou tvorbu z přírodních materiálů
  • nové poznatky o lese v souvislostech formou příběhů
  • děti si zahrají na  výzkumníky vody a půdy
  • dozví se, co je to potravní pyramida
  • budou poznávat stromy, keře, květiny a zvířata
  • přiblíží si práci lesníků a myslivců
  • ve výuce používáme vlastní, kvalitní metodické materiály
  • vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily