Povídálek
kroužek logopedické prevence

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili kroužek Povídálek, který je vhodný pro všechny chlapce i děvčata. Náš kroužek je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulaci myšlenek dětí.

Je ideální příležitostí pro prevenci logopedických problémů a vad řeči, se kterými se v kroužkách dnes tak často potýkáme.

Díky vynikající metodice logopedky Mgr. Anežky Bayerové, která nám celý kurz ušila na míru, jsou děti pomocí říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem.

Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

Rodiče po skončení každé lekce od lektora získávají pracovní list, s jehož pomocí můžete procvičovat jednotlivá řečová cvičení s dětmi doma.