Výprava do pravěku aneb poznáváme dinosaury

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili kroužek o dinosaurech. Pod vedením milého lektora budou děti postupně odhalovat tajemství dávných dob, kdy na Zemi žila fascinující prehistorická zvířata.

Hlavní náplní kroužku je snaha přiblížit dětem, v jaké době a jakým způsobem dinosauři žili, dále ukázat jim, jaké druhy dinosaurů lze rozlišovat, popsat jejich vzhled i vlastnosti a také je seznámit s dochovanými nálezy.

Součástí kroužku jsou různé poutavé hry a práce s výukovým materiálem. Výprava do světa těchto tvorů bude pro děti nejen velkou zábavou, ale i obohacením jejich vědomostí.

 

Děti se naučí:

  • zajímavostí z historie Země
  • jak dinosauři žili
  • rozlišovat jejich druhy
  • zajímavosti o dochovaných nálezech
  • pracovat s bohatým výukovým materiálem

 

Délka vyučovací hodiny je 45 minut.