Basketbal

Kroužek Basketbalu je ideální pro milovníky týmových sportů.

Děti se v něm seznámí se základními pravidly hry, naučí se dribling s míčem, střelbu na koš, přihrávku, dvojtakt a kombinační hru.

Převážnou část hodin tvoří samotná hra, doplněná o zábavná cvičení pro rozvoj pohybových dovedností a zlepšení koordinace a orientace v prostoru. V hodinách je kladen důraz na spolupráci při hře.