Youtube Maker

Tento kroužek je určen pro všechny kreativní děti, které se rády naučí základním postupům you tube makerů.

Naučí se založit svůj účet a kanál, dozví se, jak moc je důležitý správný název videí, naučí se svá videa stříhat a dále s nimi pracovat.
 

Při práci s textem se děti budou zdokonalovat v pochopení psaného textu - učit se vyhledávat klíčová slova, a také se umět srozumitelně vyjádřit před kamerou. Skloubí se tak záliba k PC s tvůrčím uměním.
 

Náplní kroužku bude i získání nových počítačových dovedností a seznámení s dalšími aplikacemi, které budou děti zajímat.