Zvídavý přírodovědec

Hlavním posláním kroužku Zvídavý přírodovědec je poznávání přírody. Je proto ideální pro všechny hloubavé děti s badatelskými sklony a všechny přátele přírody, rostlin a živočichů.

Náplň jednotlivých hodin je velmi různorodá. Děti se mohou těšit na témata jako exotická zvířata, hnízdění ptáků, stromy kolem nás, stopy zvířat, příprava živočichů a rostlin na zimní období, potrava živočichů a způsob jejího obstarávání, ochrana přírody, mineralogie, struktura a chod mraveniště či včelího úlu a mnoho dalších.

Čeká je i práce s atlasem, lupou, či dalekohledem a na závěr soutěž v poznávání rostlin a živočichů.