Přihláška na kroužek Rytmik


ZŠ Úhonice | ZŠ | Středočeský kraj

Netradiční výtvarné dílny Nadstandartní výtvarné techniky (2. pololetí) Cena kroužku: 1 690 Kč
Cena materiálu: 200 Kč

Informace o dítěti

*
*
*
*

Kontaktní údaje na objednávajícího rodiče

Popř. jiného zákonného zástupce dítěte.

*
*
*
*
*
*

Kontakt na druhého rodiče


Doplňující informace

*

Všeobecné smluvní podmínky

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti VJ Education z.s., včetně ceny zájmových kroužků i veškerých dalších příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.


Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí této přihlášky. Naleznete je zde .

*) takto označené položky, prosím, vyplňte.