Způsob předání dětí

Bezpečnost dětí je u nás samozřejmě na prvním místě. Kroužky se konají přímo ve škole či školce, do které děti chodí a my aktivně spolupracujeme s jejich učitelkami či vychovatelkami.

 

Pravidla předání dětí v MŠ

Lektor si děti vždy vyzvedne od paní učitelek a po skončení kroužku je vrací zpět paním učitelkám, nebo je předá přímo rodičům.


Pravidla předání dětí v ZŠ

Před kroužkem si lektor vyzvedne děti z družiny či na předem smluveném místě (většinou před budovou ZŠ). Po skočení kroužku si děti vyzvednou rodiče, nebo odcházejí domů samy, popř. po domluvě lektor předá děti zpět paním vychovatelkám do družiny.