Přihláška na kroužek Rytmik


ZŠ Nové Hodějovice | ZŠ | Jihočeský kraj

Divadelní a dramatický kroužek Pro žáky 1.stupně (2. pololetí) Cena kroužku: 1 080 Kč
Cena materiálu: 200 Kč

Informace o dítěti

*
*
*
*

Kontaktní údaje na objednávajícího rodiče

Popř. jiného zákonného zástupce dítěte.

*
*
*
*
*
*

Kontakt na druhého rodiče


Doplňující informace

*

Všeobecné smluvní podmínky

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami společnosti RYTMIK Dětem o.p.s. se sídlem Bořivojova 1059/46, 130 00 Praha 3 IČ: 01718851provozující činnost pod značkou RYTMIK, včetně ceny zájmových kroužků i veškerých dalších příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.


Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí této přihlášky. Naleznete je zde .

*) takto označené položky, prosím, vyplňte.