Zájmové kroužky v Brně a okolí

O nás

Bc. et Mgr. Lucie Teresa Šultesová

Bc. et Mgr. Lucie Teresa Šultesová

Lucie převzala brněnskou pobočku v pozici franchisantky v dubnu 2020. Vystudovaná psycholožka a speciální pedagog se práci s dětmi a mládeží věnovala většinu svého profesního života. V zájmových kroužcích působila již od studentských let v rámci Domu dětí a mládeže. Pracovala jako školní psycholog i vysokoškolská pedagožka, vedla poradnu pro lidi s postižením v Lize vozíčkářů, rozvíjela náhradní rodinnou péči ve Sdružení SOS dětských vesniček, působila jako šéfredaktorka webových a FB stránek pro projekt Chodící lidé Nadace Sirius. S rodinou žila delší čas v běloruském Minsku a Moskvě.

Říká o sobě
Spolupráce s Rytmikem mi naplňuje všechna má očekávání o ideální práci – je smysluplná, pozitivní, zodpovědná i náročná. Vyhovuje mi vysoká míra samostatnosti spojená s vedením franchisy a těší mě vědomí, že svou prací pomáhám pozitivně rozvíjet dětské schopnosti a dovednosti. Cítím se dobře v týmu převážně vysokoškolských studentů – lektorů a snažím se o maximální spokojenost dětí, rodičů i mých spolupracovníků.

Motto „S humorem jde všechno líp.“

 

Bc. Kristýna Faltová

Mgr. Kristýna Faltová

Kristýna v současné době dokončila magisterské studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci svého profesního zaměření se zajímá zejména o oblast školní psychologie, kde by se jednou ráda profilovala. Během svého studia pracovala jako asistentka na vzdělávacím projektu EU, který byl zacílený na Inovace přípravy učitelů pro praxi. Dále pak absolvovala řadu praxí v organizacích zaměřených na práci s dětmi a dospívajícími.
 

Říká o sobě
Práce pro RYTMIK Brno mi umožňuje spojit dva mé největší koníčky, kterými jsou práce s lidmi a možnost podílet se na podpoře vzdělávání a všestrannému rozvíjení schopností dětí. Říká se, že „děti jsou naše budoucnost“, proto je i naší prioritou poskytovat dětem kvalitní zájmové aktivity, které jim umožní uplatnit svůj potenciál. V rámci naší nabídky se snažíme reagovat na aktuální potřeby dětí, tudíž mnohdy přicházíme i s netradičními typy kroužků, které jsou šité přímo na míru. Díky tomu mi tato práce nabízí neustále nové a zajímavé možnosti sebeuplatnění, ale především mi dává pocit, že to, co děláme, má velký smysl.